Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Χάσμα γενεών
Την εικόνα αυτή μπορεί να τη βρει κανείς γράφοντας στη μηχανή αναζήτησης google "χάσμα γενεών". Πιστεύετε ότι είναι αντιπροσωπευτική για την έννοια αυτή;                  
.................................................
................................................
...............................................
...............................................
...............................................
..............................................
.............................................


Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω γράφημα και σημειώστε σε ποιους τομείς πιστεύουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ότι είναι διαφορετικοί οι μεγαλύτεροι από τους νέους. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Κείμενο 1

Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για το περίφημο χάσμα γενεών. Ο όρος είναι κατά λέξη μετάφραση στη γλώσσα μας του αντίστοιχου ξένου όρου, generation gap. Υποδηλώνονται με αυτόν οι μεγάλες διαφορές που χωρίζουν δύο επάλληλες γενεές, τη γενιά των ωρίμων που βρίσκεται στο προσκήνιο της κοινωνικής δραστηριότητας, και τη νέα γενιά που ετοιμάζεται να τη διαδεχτεί. Οι διαφορές αυτές αναφέρονται στην αντίληψη του κόσμου, στο νόημα της ζωής, στο κύρος των αξιών, στους τρόπους της καθημερινής συμπεριφοράς.
Οι μεγάλοι έχουν δημιουργήσει έναν κώδικα αξιών, στις οποίες πιστεύουν με φανατισμό και τις οποίες θεωρούν αναγκαίες και επαρκείς όχι μόνο για να στηρίξουν το παρόν, αλλά και για να διαμορφώσουν το μέλλον. Και θέλουν με όλους τους τρόπους, θεμιτούς και μη, να τις επιβάλουν στους νέους. Οι νέοι, όμως, έχουν τα δικά τους όνειρα. Έχουν γεμάτες τις φαρέτρες για καινούριους στόχους, υφαίνουν μεγαλεπήβολα σχέδια, γι’ αυτό και εξοργίζονται, καθώς συνεχώς στα πόδια τους ανακατεύονται οι παλαιότεροι με το παλαιό οπλοστάσιο επιχειρημάτων και τις «ξεπερασμένες» αντιλήψεις τους. Έτσι, το χάσμα ανοίγεται. Υψώνονται δύο λάβαρα. Από το ένα μέρος οι πρεσβύτεροι θρηνούν επί των ποταμών της Βαβυλώνος και καταδικάζουν το παρόν χωρίς έλεος. Από το άλλο μέρος οι νέοι, που είναι όλο αβεβαιότητα, ταραχή και φλόγα, πυρπολούν ό,τι βρήκαν από τους πρεσβύτερους και περνούν στην αμφισβήτηση και κάποτε στην εξέγερση και το μηδενισμό.
Από την όλη επισκόπηση του θέματος νομίζω ότι μπορούν να βγουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Δεν είναι σωστό να μιλάμε για χάσμα γενεών, δηλαδή για μια ολοκληρωτική και αγεφύρωτη διάσταση. Δεν πρόκειται για χάσμα ή χάος ή βάραθρο, αλλά μάλλον για άνοιγμα, ρωγμή. Πρόκειται για μια διαφορετική στάση απέναντι στα προβλήματα του παρόντος ανάμεσα στους πρεσβύτερους και στους νεότερους, φαινόμενο που είναι στις γενικές του γραμμές παλαιό όσο και ο κόσμος. Η ιδιαίτερη οξύτητα που παρουσιάζει στις μέρες μας αυτή η δυσκολία επικοινωνίας οφείλεται στην έκρηξη των γνώσεων που έγινε στις μέρες μας, στον ιλιγγιώδη ρυθμό με τον οποίο γυρίζει ο τροχός της ιστορίας και στον κλονισμό του κύρους των αξιών της ζωής, ύστερα από ένα φοβερό παγκόσμιο πόλεμο και μια συνεχιζόμενη αναταραχή σε όλη την έκταση του πλανήτη μας.__
(Π. Δορμπαράκης, εφ. Μεσημβρινή)

Ερωτήσεις
  1. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια η θέση του συγγραφέα στο θέμα αυτό; 
  2. Τι σημαίνει ο όρος «χάσμα γενεών»;
  3. Ποια αίτια του φαινομένου αναφέρει ο συγγραφέας ; 
  4. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας καταφεύγει συχνά στη μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση του λόγου. Βρείτε 5 παραδείγματα και προσπαθήστε να αιτιολογήσετε την επιλογή αυτή. Με την ευκαιρία αυτή διαβάστε τις σελίδες 45-46 του βιβλίου σας που αναφέρονται στην αναφορική και την ποιητική λειτουργία του λόγου.