Ασκήσεις

Η ΠΕΙΘΩ
1.Τρόποι και μέσα πειθούς
επίκληση στη λογική (επιχειρήματα-  τεκμήρια, είδη επιχειρημάτων)
επίκληση στο συναίσθημα
επίκληση στην αυθεντία
επίκληση στο ήθος


3. Αξιολόγηση τεκμηρίων


4. Διάκριση συλλογιστικής πορείας κειμένου - παραγράφου
Ασκήσεις στη διάκριση συλλογιστικής πορείας


Η πειθώ στη διαφήμιση
Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
Η πειθώ στην επιστημονικό λόγο


ΔΟΚΙΜΙΟ
Διάκριση δοκιμίου από άρθρο
Διάκριση δοκιμίου από επιφυλλίδα
Είδη δοκιμίου 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφουΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ - ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ