Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Β΄ Λυκείου

Θεματικός κύκλος: Τεχνολογία - Διαδίκτυο

Κριτήριο αξιολόγησης 1 "Συνδεδεμένοι" - Απαντήσεις κριτηρίου
Κριτήριο αξιολόγησης 2 " Τεχνολογία και κοινωνία" - Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Ελεύθερος χρόνος -Ψυχαγωγία

Κριτήριο αξιολόγησης 1: "Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία" - Απαντήσεις κριτηρίου
Κριτήριο αξιολόγησης 2: "Όταν ο ελεύθερος χρόνος οδηγεί στη λησμονιά" - Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: ΜΜΕ

ΜΜΕ και δημοκρατία 
Κριτήριο αξιολόγησης : Ο ρόλος του σχολείου - Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Εργασία -Επάγγελμα

Κριτήριο αξιολόγησης 1: Εργασία και επάγγελμα (Παπανούτσος)

Θεματικός κύκλος: Ρατσισμός και ξενοφοβία

Ρατσισμός και ξενοφοβία : Κριτήρια αξιολόγησης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου