Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
1.    Αιτιολόγηση
Θεματική περίοδος: Περιέχει τη θέση του συγγραφέα που είναι έτσι διατυπωµένη, ώστε να µας παρακινεί να ρωτήσουµε «γιατί».
Λεπτομέρειες: Παρατίθενται λογικά επιχειρήματα που επιβεβαιώνουν τη θέση του συγγραφέα. Υπάρχουν λέξεις που δηλώνουν αιτιολόγηση
Κατακλείδα: Διατυπώνεται κάποιο γενικό συμπέρασμα

2.    Αναλογία 
      Η έννοια του θέματος παραβάλλεται με μια άλλη, πιο γνωστή και φαινομενικά άσχετη, προκειμένου να διασαφηνιστεί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εκτεταμένη παρομοίωση
Θεματική περίοδος: Εισάγεται η αναλογία (με μεταφορά ή παρομοίωση)
Λεπτομέρειες:  Παρουσιάζονται οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο έννοιες.
ΚατακλείδαΣυμπέρασμα, διαπίστωση, συνόψιση


Παράδειγμα:
        Ο τρόπος λειτουργίας της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι ανάλογος με εκείνον μιας μηχανής. Η λειτουργία μιας πολυσύνθετης μηχανής είναι αποτέλεσμα της διαδοχικής και αρμονικής μετάδοσης της κίνησης από μοχλό σε μοχλό, από γρανάζι σε γρανάζι. Οποιαδήποτε βλάβη ή διαφοροποίηση της λειτουργίας κάποιου τμήματος επηρεάζει αμέσως τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος. Ανάλογα λειτουργεί στην εποχή μας και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η αλληλεξάρτηση των οικονομιών είναι παράγοντας που συντελεί στην ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας κοινότητας. Η οικονομική δύναμη του ενός ενεργοποιεί την τεχνογνωσία του άλλου, ενώ η γνώση είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης και της συσσώρευσης της πανανθρώπινης εμπειρίας. Επίσης, η συντήρηση μιας χώρας έχει ανάγκη από τα προϊόντα της άλλης, ενώ τα τοπικά οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν αργά ή γρήγορα ολόκληρο τον κόσμο.3.    Παραδείγματα
Θεματική περίοδος:  διατυπώνεται η θέση που θα διασαφηνιστεί
Λεπτομέρειες: Η θεματική περίοδος διασαφηνίζεται ή αποδεικνύεται με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, από την εμπειρία μας, από την ιστορία, τη λογοτεχνία ή ακόμη και επινοημένα 
Κατακλείδα: Διατύπωση γενικού συμπεράσματος


Παράδειγμα
     «Κοινωνικού κομφορμισμού» περιπτώσεις μπορεί ο καθένας μας να αναφέρει πάμπολλες από την προσωπική του πείρα. Από την εκούσια αλλά και ακούσια υποταγή στο συρμό έως τις ομαδικές ιδεοληψίες (ακόμα και παραισθήσεις) που παρουσιάζονται σε ώρες πολεμικής αναταραχής και θρησκευτικής έξαρσης, ή πανικού από επιδημίες και θεομηνίες. Το «πλήθος»τότε γίνεται μια συμπαγής μάζα που αισθάνεται, σκέφτεται και δρα με τον ίδιο τρόπο· οι ατομικές αποκλίσεις εξαφανίζονται, διαλύονται μέσα στην κοινή, την απρόσωπη συμπεριφορά. Είναι απίστευτο το πόσο εύκολα, ακόμα και σε ομαλές περιστάσεις, διαδίδονται οι ομαδικές πλάνες, όπως λ.χ. η πίστη στη θεραπευτική δύναμη ενός κοινού βοτάνου, ή η υπόθεση ότι αυτή ή εκείνη η σύμπτωση αποτελεί κακόν οιωνό, ή η βεβαιότητα ότι οι «μάγισσες» είναι όργανα του Σατανά και πρέπει να καίγονται κ.τ.λ. κ.τ.λ. Άλλωστε θα έχουμε παρατηρήσει ότι αρκεί μια είδηση, έστω και εξωφρενική, να δημοσιευτεί σ’ ένα έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας ή να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο με έμφαση, για να γίνει πιστευτή. Υποτίθεται ότι για να φτάσει ως εκεί την εγγυάται ένας οπωσδήποτε σημαντικός αριθμός μαρτύρων και για τούτο, με όλο που δεν υπάρχουν θετικές αποδείξεις, ούτε καν σοβαρές ενδείξεις, για την αλήθεια της, δεν αποφασίζομε να την αμφισβητήσομε:  «αφού λέγεται, έτσι θα είναι». 

4.    Σύγκριση και αντίθεση
      Θεματική περίοδος:  περιλαμβάνει την κατευθυντήρια ιδέα/ τη βάση προς την οποία θα γίνει η σύγκριση.  Εννοείται ότι αναφέρονται τα συγκρινόμενα μέρη.
      Λεπτομέρειες:  παρουσιάζονται οι μεταξύ τους ομοιότητες ή διαφορές, με δύο τρόπους:


α) ο συγγραφέας εξετάζει κάθε δεδομένο του χωριστά και στο τέλος της παραγράφου δίνει το συμπέρασμα ή την προσωπική του άποψη (ο τρόπος αυτός ονομάζεται «κατά μέλη χωριστά»)
 β) ο συγγραφέας εξετάζει τα δεδομένα του ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, και στο τέλος εξάγει το συμπέρασμά του (ο τρόπος αυτός ονομάζεται «ανάπτυξη ένα προς ένα»)
Κατακλείδαπεριλαμβάνει το συμπέρασμα της σύγκρισης ή μια γενική κρίση5.    Ορισμός


Με τον ορισµό εκθέτουµε τα κύρια γνωρίσµατα µιας έννοιας. π.χ.Βάρος ενός σώµατος λέγεται η δύναµη που ασκεί η γη στο σώµα αυτό.
Δομή παραγράφου:
Θεματική πρόταση: παρουσίαση της έννοιας που πρέπει να οριστεί
Λεπτομέρειες:  αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας. 

Οριστέα έννοια: Η έννοια που προσδιορίζεται π.χ. βάρος
Γένος: µία ευρύτερη έννοια στην οποία εντάσσεται η οριστέα π.χ. δύναµη
Ειδοποιός διαφορά: Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες έννοιες που ανήκουν στο ίδιο γένος π.χ .... που ασκεί η γη στο σώµα αυτό.


Παράδειγμα


Τα στερεότυπα είναι σταθερές, ταξινομημένες αντιλήψεις που συνήθως οφείλονται σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στα μέλη μιας ομάδας (π.χ. έθνους, επαγγελματικής τάξης, κατοίκων μιας πόλης /χωριού κλπ.). Τα στερεότυπα τα μαθαίνουμε ή τα εσωτερικεύουμε αυθόρμητα, ασυνείδητα, από το άμεσο περιβάλλον που ζούμε. Με βάση τις στερεότυπες αυτές αντιλήψεις αξιολογούμε συνήθως πολύ απλά και αβασάνιστα τις άμεσες παραστάσεις και εμπειρίες που έχουμε. Έτσι τείνουμε να έχουμε μια προκαθορισμένη –στερεότυπη-γνώμη και κρίση για το ρόλο και τη στάση των μελών των άλλων ομάδων και να εξιδανικεύσουμε τα πρότυπα, τους τρόπους συμπεριφοράς και ζωής της δικής μας ομάδας π.χ. λέμε «οι Βόρειοι είναι ψυχροί», «ΟΙ γυναίκες έχουν ορισμένους ρόλους διαφορετικούς από αυτούς των ανδρών». 
6.    Διαίρεση
Στην παράγραφο αυτή το όλο χωρίζεται στα μέρη. Αναλύεται το γένος στα είδη με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμά τους. Συνήθως, η διαίρεση συμπληρώνει τον ορισμό μιας έννοιας. 


- Τα συστατικά στοιχεία της διαίρεσης
Με τη διαίρεση αναλύουμε ένα όλο (διαιρετική έννοια) στα μέρη του (μέλη -
πηλίκο της διαίρεσης) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμα (διαιρετική βάση).

Αναγκαίες προϋποθέσεις για μια σωστή διαίρεση
_ Να είναι τέλεια: να περιλαμβάνει όλα τα είδη του γένους
_ Να είναι συνεχής: να μη γίνεται κάποιο άλμα στα είδη της
_ Να έχει ορισμένη και ενιαία διαιρετική βάση.
Παράδειγμα


Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους : το μίσος για τον άλλο και το μίσος για τον εαυτό μας, το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και τα δύο έχουν κοινή ρίζα, την άρνηση της ψυχικής μονάδας να δεχθεί αυτό που για την ίδια είναι ξένο. Η οντολογική αυτή διάρθρωση του ανθρώπου επιβάλλει αξεπέραστους εξαναγκασμούς σε κάθε κοινωνική οργάνωση και σε κάθε πολιτικό πλάνο. Καταδικάζει αμετάκλητα κάθε ιδέα για μια “διαφανή” κοινωνία, κάθε πολιτικό πλάνο που αποσκοπεί στην άμεση οικουμενική συμφιλίωση.

Κορνήλιος Καστοριάδης,  “Οι ρίζες του μίσους”
(από τον ημερήσιο τύπο).

7.    Αίτιο – αποτέλεσμα
Θεματική περίοδος: Παρουσιάζουμε το γεγονός/ φαινόμενο  που αποτελεί την αιτία του προβλήματος που εξετάζουμε και προϊδεάζουμε για τα αποτελέσματα.
Λεπτομέρειες: Στις λεπτομέρειες, είναι
επιβεβλημένο να μην παραθέτουμε απλώς τα αποτελέσματα. Αντιθέτως, οφείλουμε
να τα αναλύουμε/ σχολιάζουμε/ διατυπώνουμε με σαφήνεια.
Κατακλείδα: Διατύπωση γενικού συμπεράσματος8.    Συνδυασμός μεθόδων
Σε μία παράγραφο μπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης. 

Εξασκηθείτε με τις ασκήσεις που θα βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο.


Έλληνες

- Θα ήθελα να σας ζητήσω να σκιαγραφήσετε το σημερινό δυτικό άνθρωπο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Ποιος είναι ο homo occidentalis των ημερών μας; 


Σε μια πρώτη προσέγγιση, ο σημερινός δυτικός άνθρωπος - συμπεριλαμβανομένου και του νεοέλληνα- είναι ένα άτομο περιορισμένο στην καθαρά ιδιωτική του σφαίρα. Ενδιαφέρεται μόνο για το βιοτικό του επίπεδο. Προσπαθεί με τα διάφορα καταναλωτικά "αγαθά" να συγκαλύψει την έλλειψη κάθε νοήματος αναφορικά με τη ζωή και τη θνητότητά του. Χειραγωγείται από δήθεν πολιτικούς ή είναι τόσο αποκαρδιωμένος από την πολιτική κατάσταση, ώστε απέχει. Αποχαυνώνεται από τα ΜΜΕ. Χαζεύει τα σήριαλ και χάφτει, κατά το μάλλον ή ήττον, αυτά που του σερβίρουν ως "νέα" οι τηλεοπτικοί συνάδελφοί σας . Η σημερινή κοινωνία είναι μια κοινωνία τηλεκατανάλωσης με διπλή έννοια.


- Με διπλή έννοια; Δηλαδή;


Εκείνο που κυρίως καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι είναι τη-λε-ό-ρα-ση. Και μέσα από την τηλεόραση καταναλώνουν, δι' αντιπροσώπου, τη φαντασίωση μιας ζωής που θα ήταν λεφτά, σεξ, εξουσία και βία.

[Από συνέντευξη του Κορνήλιου Καστοριάδη στην Τέτα Παπαδοπούλου που δημοσιεύεται στο βιβλίο της "του Κορνήλιου Καστοριάδη", εκδ. Πόλις]

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

1ος τρόπος πειθούς: επίκληση στη λογική - Τεκμήρια

Παρουσίαση με αφήγηση


Επίκληση στη λογική

Επιχείρημα ονομάζεται ένα οργανωμένο σύνολο λογικών προτάσεων – κρίσεων
(προκείμενες) από τις οποίες προκύπτει ένα λογικό συμπέρασμα. Είναι δυνατόν μία από τις προτάσεις αυτές να εκφέρεται με ερώτηση (ρητορικό ερώτημα).

Συλλογισμός ονομάζεται η διαδικασία ή η μέθοδος με την οποία καταστρώνεται ένα
επιχείρημα.
Ένας ολοκληρωμένος συλλογισμός αποτελείται από τρία βασικά μέρη:
Τη μείζονα προκείμενη, την ελάσσονα προκείμενη και το συμπέρασμα.
Προκείμενες είναι προτάσεις, κρίσεις, υποθέσεις, ερωτήματα
Συμπέρασμα είναι πρόταση / περίοδος στην αποδοχή της οποίας καταλήγουν οι
προκείμενες. Είναι δηλαδή το λογικό επακόλουθο των προκείμενων.

Τεκμήρια
Πρόκειται για συγκεκριμένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τον πομπό ως αποδεικτικά μέσα για την επιβεβαίωση, ενίσχυση ή συμπλήρωση των επιχειρημάτων του, για την υποστήριξη των απόψεών του και τη σύνδεσή τους με την πραγματικότητα.ΤεκμήριαΕίδη
Παραδείγματα
Παραδείγματα
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει προσλάβει διαστάσεις και μορφές που απειλούν τον πολιτισμό. Προφανές παράδειγμα είναι αυτό των πυρηνικών όπλων, που μπορούν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό της.
Γεγονότα
Ο σεισμός του Μπαμ στο Ιράν, που έγινε ακριβώς ένα χρόνο πριν, προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή.
Στατιστικά στοιχεία/ Αριθμητικά δεδομένα
Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο εξής πανεπιστημιακό καθεστώς: αν μέτρησα καλά, η χώρα διαθέτει πάνω από είκοσι πέντε συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ με εκατοντάδες τμήματα. Αν σ’ αυτά προσθέσουμε τις στρατιωτικές σχολές, φτάνουμε αισίως τα τριάντα, δηλαδή κατά μέσο όρο ένα σχολείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολλά τμήματα για λιγότερο από δύο νομούς.
Πορίσματα ερευνών
Αποκαλυπτικά, δυσάρεστα για τον εξεταστικό μηχανισμό του λυκείου είναι τα αποτελέσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, με θέμα την αξιολόγηση της Έκθεσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ανέδειξε ότι οι υποψήφιοι προβάλλουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, ιδέες και αξίες, όχι επειδή πιστεύουν σ’ αυτές, αλλά επειδή γίνονται αποδεκτές και επιβραβεύονται από το σύνολο των βαθμολογητών.
Αλήθειες
Να κλείσουμε την τηλεόραση, γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι γι’ αυτήν. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να παρακολουθούμε μια πηγή παλλόμενου φωτός. Προκαλεί εγκεφαλικές αλλοιώσεις και καταστρέφει τα μάτια
Αυθεντίες
Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι είπε ότι η τηλεόραση έχει τεράστια ευθύνη στο μούδιασμα των πνευματικών και ηθικών ικανοτήτων των σύγχρονων ανθρώπων, επειδή είναι όργανο εξουσίας και καθαυτό εξουσία η ίδια.
Γνωμικά
«Ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσός»

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Συλλογισμοί: παραγωγικός συλλογισμός

Παρουσίαση με αφήγηση για τον παραγωγικό συλλογισμό

Τεκμήρια

Παρουσίαση με αφήγηση

Κριτήρια αξιολόγησης και θεωρία

Κριτήρια αξιολόγησης

Θεματικός κύκλος: Παιδεία
Κριτήριο 1: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Ανθρώπινα δικαιώματα
Θεματικός κύκλος: Επιστήμη και τεχνολογία
Κριτήριο 1: Στο προσκήνιο πάλι η βιοηθική
Θεματικός κύκλος: Διαφήμιση και καταναλωτισμός
Κριτήριο 1: Διαφήμιση και παιδί. Από τις πολιτικές προστασίας στην εκπαίδευση υπεύθυνων πολιτών
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Παράδοση - Μνημεία
Κριτήριο 1:
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Ελευθερία
Θεματικός κύκλος: Διαδίκτυο


Περιεχόμενα
Η πειθώ
Τρόποι και μέσα πειθούς
Πειθώ-προπαγάνδα
Επίκληση στη λογική 
Συλλογισμοί: Παραγωγικός συλλογισμός
Επαγωγικός συλλογισμός-είδη επαγωγής
Αξιολόγηση επιχειρημάτων
Τεκμήρια- αξιολόγηση τεκμηρίων
Επίκληση στο συναίσθημα
Επίκληση στο ήθος του πομπού
Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Επίκληση στην αυθεντία
Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
Η πειθώ στη διαφήμιση

Το δοκίμιο

Γενικά θέματα ασκήσεων
Μορφοσυντακτική δομή κειμένου
Οι λειτουργίες της γλώσσας 
Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση
Ενεργητική - παθητική σύνταξη
Μακροπερίοδος και μικροπερίοδος λόγος 

Η ύλη της Γ΄ Λυκείου σε μια διαφάνεια (για επανάληψη) 

Τρόποι και μέσα πειθούς

Τρόποι και μέσα πειθούς
Επίκληση στη Λογική
Σκοπός:                  Με την επίκληση στη λογική επιχειρείται να προβληματιστεί, να πεισθεί λογικά ο δέκτης, ούτως ώστε να κινητοποιηθεί, να αναλάβει δράση, να αλλάξει τρόπο ζωής, να… (ανάλογα με το στόχο του συγγραφέα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση επιχειρημάτων ή/ και τεκμηρίων.

Μέσα:
Επιχειρήματα=  οργανωμένο σύνολο λογικών προτάσεων-κρίσεων από τις οποίες προκύπτει ένα λογικό συμπέρασμα
Τεκμήρια =  Αποδείξεις /Παραδείγματα /Στατιστικά στοιχεία /Πορίσματα ερευνών /Εμπειρικές αλήθειες /Παραθέματα/ Μαρτυρίες/ Γεγονότα (ιστορικά κα)


Επίκληση στο συναίσθημα
 Σκοπός:  να βιώσει ο δέκτης συναισθήματα ενοχής, ντροπής, φόβου, δυσπιστίας, απογοήτευσης κτλ. ή χαράς, ικανοποίησης, θάρρους, ενθουσιασμού κτλ., ούτως ώστε να ανησυχήσει, να προβληματιστεί, να κινητοποιηθεί, να … (στόχος του συγγραφέα).

Προϋποθέσεις: Ο ομιλητής παίρνει υπόψη του
·        Τη διάθεση του ακροατηρίου
·        Σε ποιους απευθύνεται
·       Τα αίτια που προκαλούν το συναίσθημα

Μέσα :
  • Αφήγηση
  • Περιγραφή
  • Χρήση συγκινησιακού/ μεταφορικού λόγου (λέξεις συναισθηματικά φορτισμένες, υπερβολή, μεταφορά, λογοπαίγνιο, δισημία, συνειρμός)
  • Χρήση ρητορικών ερωτημάτων
  • ειρωνεία, σαρκασμός, χιούμορ

Επίκληση στην αυθεντία
Σκοπός:  να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία των απόψεων του συγγραφέα, να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία του, να φωτιστεί ένα δυσερμήνευτο ζήτημα μέσα από τη σοφία μιας προσωπικότητας ή μιας καταξιωμένης κοινωνικής ομάδας (π.χ. επιστημονική αυθεντία) ή ακόμη και μέσα από τη λαϊκή σοφία.
Μέσα:  
·       Αναφορά σε λόγια μιας προσωπικότητας
·       Αποφθέγματα
·       Γνωμικά
·       Παροιμίες

Επίκληση στο ήθος του πομπού
Σκοπός:  να επιτευχθεί η εμπιστοσύνη
στο πρόσωπο του πομπού, ώστε οι θέσεις – εισηγήσεις του να γίνουν αποδεκτές.

Επίκληση στο ήθος του δέκτη
Σκοπός: ταύτιση του δέκτη με ένα θετικό πρότυπο

Μέσα:
·       αξιόπιστος λόγος
·       έπαινοι
·       εγκώμια
·       λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός


Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Σκοπός :  να αντικρουστούν τα
αντίθετα επιχειρήματα που (τυχόν) προβάλλονται, με την καταρράκωση του κύρους αυτού που τα αντιπροσωπεύει.
Μέσα: κριτικές/ κατηγορητήρια

Παραδείγματα
1. Επίκληση στη λογική«Ο ρατσισμός ως κοινωνικό φαινόμενο έχει βάσεις που δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε υποκρινόμενοι ότι δεν υπάρχουν. Στην πατρίδα μας υπάρχουν, εδώ και 10 χρόνια 500.0000 παράνομοι μετανάστες. Η αύξηση της εγκληματικότητας αυτήν την περίοδο ήταν εντυπωσιακή και κανείς δεν αμφισβητεί τη « συμβολή» των αλλοδαπών παρανόμων. Από έναν πρόχειρο υπολογισμό προκύπτει ότι , για το 1998, 1 νοικοκυριό σε κάθε 45 έχε υποστεί κλοπή, διάρρηξη , ληστεία ή δολοφονία. Είναι πολύ εύκολο και λογικό για τον απλό πολίτη που δεν ξέρει τις λεπτομερείς στατιστικές να αποδώσει όλα τα εγκλήματα στους ξένους …»
Εφημερίδα «Το Βήμα», 13-2- 2000
2. Επίκληση στο συναίσθημα

Γενναιότατοι στρατιώτες…
Πάρτε το δρόμο προς τους αγίους τόπους, ελευθερώστε αυτή τη γη από το γένος του Διαβόλου και υποτάξτε τη σε σας. Η βασιλική πόλη (Ιερουσαλήμ)… είναι τώρα αιχμάλωτη από τους εχθρούς της και έχει υποφέρει τόσο…
(Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία)
3. Επίκληση στο ήθος του πομπού


Όσοι βρίσκονται στην αίθουσα γνωρίζουν ότι πάντοτε, με όλες μου τις δυνάμεις και με αίσθημα ευθύνης, υπηρέτησα τη θέση που μου εμπιστεύτηκε η πολιτεία.
4. Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι οι πλέον αναξιόπιστοι. Άλλα υποστήριζαν ως αντιπολίτευση και άλλα πράττουν ως κυβέρνηση.
5. Επίκληση στην αυθεντία

Η αλήθεια είναι σχετική. Αυτό το επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ο Αϊνστάιν – ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα της εποχής μας- με την περίφημη Θεωρία της Σχετικότητας. Δεν μπορείτε, λοιπόν, να υποστηρίζετε ότι η αλήθεια των απόψεών σας έχει καθολικό κύρος.
Σχεδιάγραμμα για την πειθώ
Τρόποι και μέσα πειθούς
Σχεδιάγραμμα για την πειθώ