Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Κριτήρια αξιολόγησης και θεωρία

Κριτήρια αξιολόγησης

Θεματικός κύκλος: Παιδεία
Κριτήριο 1: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Ανθρώπινα δικαιώματα
Θεματικός κύκλος: Επιστήμη και τεχνολογία
Κριτήριο 1: Στο προσκήνιο πάλι η βιοηθική
Θεματικός κύκλος: Διαφήμιση και καταναλωτισμός
Κριτήριο 1: Διαφήμιση και παιδί. Από τις πολιτικές προστασίας στην εκπαίδευση υπεύθυνων πολιτών
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Παράδοση - Μνημεία
Κριτήριο 1:
Απαντήσεις κριτηρίου

Θεματικός κύκλος: Ελευθερία
Θεματικός κύκλος: Διαδίκτυο


Περιεχόμενα
Η πειθώ
Τρόποι και μέσα πειθούς
Πειθώ-προπαγάνδα
Επίκληση στη λογική 
Συλλογισμοί: Παραγωγικός συλλογισμός
Επαγωγικός συλλογισμός-είδη επαγωγής
Αξιολόγηση επιχειρημάτων
Τεκμήρια- αξιολόγηση τεκμηρίων
Επίκληση στο συναίσθημα
Επίκληση στο ήθος του πομπού
Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Επίκληση στην αυθεντία
Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
Η πειθώ στη διαφήμιση

Το δοκίμιο

Γενικά θέματα ασκήσεων
Μορφοσυντακτική δομή κειμένου
Οι λειτουργίες της γλώσσας 
Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση
Ενεργητική - παθητική σύνταξη
Μακροπερίοδος και μικροπερίοδος λόγος 

Η ύλη της Γ΄ Λυκείου σε μια διαφάνεια (για επανάληψη) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου