Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Τα greeklish, κριτήριο αξιολόγησης

Κείμενο 1. Τα greeklish σκοτώνουν τη γλώσσα
Τα greeklish απειλούν την ελληνική γλώσσα. Η συνήθεια των μαθητών να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο γραφής στο Διαδίκτυο ή στα γραπτά μηνύματα στο κινητό τους τηλέφωνο, επηρεάζει αρνητικά την ορθογραφική τους ικανότητα και οδηγεί στην αύξηση των λαθών τους στα γραπτά του σχολείου.
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων της Κοζάνης, αλλά και σε φιλολόγους, οι τελευταίοι έχουν συναντήσει λέξεις γραμμένες σε greeklish σε ποσοστό 64,3%.
Παράλειψη τονισμού των λέξεων ή σημείων στίξης, χρήση λατινικών σημείων στίξης (κυρίως ερωτηματικών), συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων στις λέξεις, ορθογραφικά λάθη (π.χ. ο αντί για ω), φωνητικά λάθη (π.χ. κς αντί για ξ) και σύντμηση λέξεων (π.χ. τεσπα αντί τέλος πάντων, τπτ αντί για τίποτα, δλδ αντί για δηλαδή, κ.ά.)
Οι φιλόλογοι παρατήρησαν και λάθη που χαρακτηρίζονται ως μη αναμενόμενα, όπως αλλαγή χρόνου ή προσώπου στα ρήματα, αλλαγή πτώσης στα ουσιαστικά, αντικατάσταση λέξης με άλλη, με εντελώς διαφορετική σημασία.
Συνολικά, το 77,4% των μαθητών χρησιμοποιούν greeklish, με σημαντική αύξηση μεταξύ γυμνασίου και λυκείου (67,8% στο γυμνάσιο, 88,5% στο γενικό λύκειο), ενώ .
Περίπου οι μισοί τα χρησιμοποιούν από δύο έως και περισσότερα χρόνια, πάνω από 63% τα χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ σε ποσοστό 15,7% γράφουν σε greeklish ακόμα και σε χειρόγραφα, όπως προσωπικές σημειώσεις, σχολικές εργασίες κ.α.
Σε ό,τι αφορά τους λόγους χρήσης, η πλειοψηφία (83,9%) είπε ότι τα χρησιμοποιεί από συνήθεια.
 Το 75,8% για εξοικονόμηση χρόνου και το 71,4% τα θεωρούν χρήσιμο ή βολικό εργαλείο και το 33,9% επειδή είναι «μόδα».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ποσοστό 38,7% οι μαθητές δήλωσαν πως γράφουν greeklish για να αποφεύγουν ορθογραφικά λάθη. 
Σχεδόν έξι στους δέκα μαθητές θεωρούν πως η χρήση αυτού του τρόπου γραφής απειλεί την ελληνική γλώσσα.
Την ίδια άποψη έχει το 64,3% των φιλολόγων, ενώ το 53,6% έχει παρατηρήσει αύξηση των ορθογραφικών λαθών σε μαθητές που παλαιότερα παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στον γραπτό λόγο.
Εφ. Το Έθνος, 8/9/2009

Κείμενο 2. Από τα φραγκοχιώτικα στα greeklish

Ας πούμε καθαρά τρεις βασικές αλήθειες για τη λατινοελληνική ορθογραφία σήμερα. Πρώτον, είναι ένα σύστημα γραφής συμπληρωματικό, περιορισμένο σε ειδικές συνθήκες χρήσης από ειδικές κοινωνικές ομάδες: μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ανθρώπους των μέσων και της τεχνολογίας. Δεύτερον, η χρήση τους είναι τεχνικά εφικτή, με λίγη εξάσκηση διαβάζονται και γράφονται άνετα. Τρίτον, η λατινοελληνική ορθογραφία δεν εμποδίζει τη δημιουργική γλωσσική χρήση. Η ευρύτατη και συνεχιζόμενη χρήση των λατινοελληνικών από την ελληνική ηλεκτρονική κοινότητα έχει καταδείξει ότι η ελληνική γλώσσα απλά απέκτησε ακόμη ένα βοήθημα.
Ανδρουτσόπουλος, Γ.Κ., εφ. Το Βήμα, 5/9/1999Θέματα
Α1.  Ποια είναι η θέση της συντάκτριας του κειμένου 1 για το φαινόμενο της χρήσης των greeklish;  Σε ποια στοιχεία στηρίζεται για να υποστηρίξει τη θέση αυτή;
(μονάδες 10)
Α1. Λαμβάνοντας υπόψη σας το δεύτερο κείμενο εξετάστε αν η γνώμη της απηχεί μια καθολική άποψη της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα αυτό.
(μονάδες 5)
Α2. Στο τελευταίο μέρος του κειμένου παρατηρείται κάποια χαλάρωση της δομής του κειμένου. Να προτείνετε μια διαφορετική παράγραφοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που παρουσιάζονται στο απόσπασμα.
(μονάδες 10)
Β1. α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με συνώνυμές τους.
α. η πλειοψηφία (83,9%) είπε ότι τα χρησιμοποιεί από συνήθεια
β.τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση τους αρχίζει και από το δημοτικό
(μονάδες 6)
Β1. β) οι μαθητές δήλωσαν πως γράφουν greeklish για να αποφεύγουν ορθογραφικά λάθη.
Χαρακτηριστικό του επίσημου ύφους είναι η ονοματοποίηση, η χρήση ονοματικών αντί ρηματικών φράσεων. Αντικαταστήστε την υπογραμμισμένη φράση με μια ονοματική, για να αλλάξετε το ύφος.
(μονάδες 4)

Β2. Ποια λειτουργία της γλώσσας χρησιμοποιεί  η δημοσιογράφος στον τίτλο του κειμένου 1;
(μονάδες 5)
Β2. Πού αποσκοπεί με τη χρήση της λειτουργίας αυτής; Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη και την επίδραση που έχει ο τίτλος στο δέκτη.
(μονάδες 10)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου