Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Τεχνολογία - Διαδίκτυο: Απαντήσεις κριτηρίου


Περίληψη
Στοιχεία  που αναμένεται να αναφερθούν:
1η παράγραφος;  2 απόψεις για την τεχνολογία: 
                              απαισιόδοξοι: αποδυνάμωση σχέσεων
                              αισιόδοξοι: νέες δυνατότητες στην επικοινωνία
2η παράγραφος: Ειδικότερα: Διαδίκτυο
                         διευκολύνει την επικοινωνία
                              πιο πολλές σχέσεις (αλλά χαλαρές)
3η παράγραφος: (αντίθεση)  ΚίνδυνοςÞ επικίνδυνες γνωριμίες
4η παράγραφος: πιο ειδικά: έφηβοι
                              ενθαρρύνονται επικίνδυνες τάσεις
                              πιο μεγάλη η επιρροή από τους συνομηλίκους 

Ενδεικτική περίληψη
  • Οι συγγραφείς εξετάζουν (αναφέρονται/ διερευνούν/παρουσιάζουν)
τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του Διαδικτύου.
·       Αρχικά διαπιστώνουν/ (Ξεκινούν με τη γενική διαπίστωση)
ότι κάθε νέα μέθοδος επικοινωνίας αντιμετωπίζεται από άλλους αρνητικά, ως μέσο αποδυνάμωσης των ανθρώπινων σχέσεων, και από άλλους αισιόδοξα, ως μέσο ενισχυτικό της παραδοσιακής επικοινωνίας.
·       Ειδικότερα για το διαδίκτυο οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι ευνοεί τη δημιουργία περισσότερων αλλά χαλαρότερων σχέσεων παραμερίζοντας ανασταλτικούς παράγοντες γεωγραφικούς ή κοινωνικούς.
·       Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος της γνωριμίας/προσέγγισης του χρήστη από άτομα με κακόβουλες προθέσεις.
·       Στην περίπτωση των εφήβων μάλιστα, τονίζουν κλείνοντας οι συγγραφείς,  ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σήμερα, καθώς είναι ευκολότερο  με τα νέα τεχνολογικά μέσα να ενθαρρυνθούν από τους συνομηλίκους τους οι ακραίες και επικίνδυνες τάσεις που εκδηλώνουν.

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: διαίρεση (αισιόδοξοι - απαισιόδοξοι) 

Αντώνυμα:
Αποδυναμώνουν = ενδυναμώνουν, ισχυροποιούν
Αυξάνουν= περιορίζουν, συρρικνώνουν
Καλοπροαίρετοι = κακοπροαίρετοι, κακόβουλοι
Χαλαρούς (δεσμούς) = ισχυρούς, δυνατούς
Επεκτείνουν = περιορίζουν, συρρικνώνουν
Συνώνυμα:
Συνεισφέρει = (έχει) συμβάλει
Αναπτύσσονται= καλλιεργούνται, δημιουργούνται
Ευάλωτοι = ευπρόσβλητοι, ευαίσθητοι
Υποστήριξη= βοήθεια, συμπαράσταση
Εκδηλωθεί = παρουσιαστεί, σημειωθεί

Είδος σύνταξης: ενεργητική
μετατροπή σε παθητική: Οι παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας μπορούν να αποδυναμωθούν από τους νέους (τρόπους επικοινωνίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου