Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΜΜΕ: Ο ρόλος του σχολείου - Κριτήριο αξιολόγησης


Α. Κείμενο
Το πρόβλημα των σημερινών παιδιών δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης. Οι πηγές μετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθμό και εκπέμπουν με τέτοιους ξέφρενους ρυθμούς, ώστε τα παιδιά κινδυνεύουν από το βομβαρδισμό των πληροφοριών και όχι από την έλλειψή τους.
Η πιο σημαντική συνεισφορά του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος είναι, προσαρμοζόμενο και ανταποκρινόμενο στα «αιτήματα των καιρών» όχι απλώς να εξοπλίζει τα παιδιά με γνώσεις, όσο με κατάλληλους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ερμηνείας των πληροφοριών.
Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο και πιο λεπτό. Τα ΜΜΕ δεν καταργούν τη λειτουργία του, επιβάλλουν όμως το μετασχηματισμό της. Βάζοντας στην υπηρεσία της νέας γενιάς τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, ο δάσκαλος επιβάλλεται να παίξει πιο πολύ ρόλο «ρυθμιστικό» και «εμψυχωτικό» παρά το ρόλο του μεταδότη γνώσεων.
Μέσα σ’ αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να «βγει εκτός των τειχών». Όσο σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, άλλο τόσο είναι σημαντικό να μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφο. Την εποχή της εικόνας η μάχη ενάντια στον «εικονικό αναλφαβητισμό» ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσημο σχολείο.
Τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε «καλά» ούτε «κακά» ούτε «ουδέτερα», είναι όμως αντανάκλαση μιας πραγματικότητας. Επειδή είναι δυνατόν να «παιδεύουν, να εκπαιδεύουν και να παραπαιδεύουν, να μορφώνουν, να διαμορφώνουν και να παραμορφώνουν», η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα γενιά με τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση τους προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε.
Β. Ερωτήσεις
1. Να συνοψίσετε το κείμενο σε 80-90 λέξεις.
(μονάδες 25)
2. Τα ΜΜΕ είναι δυνατό να «μορφώνουν, να διαμορφώνουν και να παραμορφώνουν»:  Να αναπτύξετε την άποψη του συγγραφέα σε μια παράγραφο 100 περίπου λέξεων.
(μονάδες 10)
3. Το σχολείο οφείλει να «βγει εκτός των τειχών»: Γιατί χρησιμοποιούνται εισαγωγικά σ’ αυτή τη φράση; Πώς αντιλαμβάνεστε το νόημά της;
(μονάδες 9)
4. Δώστε έναν τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 6)
5. Βρείτε συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:
έλλειψη:……………………………..
συνεισφορά:…………………………
κατάλληλους: ………………………
εξοπλίζει: …………………………
καταργούν : ………………………
(μονάδες 5)
6. «Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο και πιο λεπτό»
Τι είδους σύνταξη έχει επιλέξει ο συγγραφέας στην περίοδο αυτή; Να αιτιολογήσετε την επιλογή της.
(μονάδες 5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου