Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία : Κριτήριο αξιολόγησης


ΚΕΙΜΕΝΟ

Όλοι ασφαλώς συμφωνούν ότι η ψυχαγωγία αποτελεί ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό τουλάχιστον έχει καταδείξει η ιστορική εμπειρία. Όμως, για τη μελέτη του προβλήματος είναι απαραίτητη η σύνδεσή του με την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο στη συνέχεια. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του προβλήματος έξω και πέρα από τις δύο αυτές παραμέτρους μάς οδηγεί σε λαθεμένη ερμηνεία. Και τούτο γιατί, αφού η εργασία έχει πάψει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να είναι χαρά και δημιουργία, αφού – κατά βάση – η σύγχρονη αυτοματοποίηση και τυποποίηση, παρά την πρόοδο της τεχνικής, λειτουργούν αλλοτριωτικά, μοιραίο είναι η ψυχοσωματική κόπωση να αμβλύνει τη διάθεση του ανθρώπου. Κι αφού η ψυχαγωγία ως δραστηριότητα προϋποθέτει τη διάθεση, είναι ευνόητο πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ψυχαγωγία χωρίς αυτή.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πιεζόμενος από ένα πλέγμα αναγκών, που ολοένα διευρύνεται, εξαναγκάζεται να καταφεύγει στην «υπερεργασία» (υπερωρίες, δεύτερη ή και τρίτη πολλές φορές απασχόληση), καθιστά φανερό ότι και ο ελεύθερος χρόνος του περιορίζεται και η διάθεσή του λιγοστεύει. Θα ήταν, όμως, απλοϊκό να δεχτούμε ότι μόνον η εργασία και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου συνθλίβουν το σημερινό άνθρωπο των μεγαλουπόλεων. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως οι ανταγωνιστικές επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις, η σύγχρονη δόμηση, οι συγκοινωνίες, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η δυσάρεστη –τις περισσότερες φορές- πληροφόρηση που συντείνουν σ’ αυτό.
Προσεγγίζοντας, λοιπόν, μ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, κατανοούμε την παθητικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, την καταφυγή του στην ψυχαγωγία της τηλεόρασης, που είναι, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, παθητική ψυχαγωγία. Βέβαια, το αν και πώς θα εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος, το αν θα τον εκμεταλλευτεί δημιουργικά δεν εξαρτάται μόνο από την «ποσότητα» του ελεύθερου χρόνου, αλλά και από τα πρότυπα ζωής που έχει υιοθετήσει. Με άλλα λόγια, είναι και θέμα παιδείας, κάτι που ασφαλώς συναρτάται και με την κοινωνική θέση του καθενός και, σε τελευταία ανάλυση, με τις οικονομικές του δυνατότητες.
(Αθ. Κιτσάκης, Προβληματισμοί της εποχής μας)

Ερωτήσεις
Α) Να κάνετε την περίληψη του κειμένου σε 100 περίπου λέξεις. (μονάδες 25)
Β) 1. Να βρείτε τη σημασία των ακόλουθων διαρθρωτικών λέξεων:  όμως, γιατί, εξάλλου, λοιπόν, βέβαια. με άλλα λόγια           (μονάδες 12)
Β) 2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο ακόλουθο απόσπασμα και να αιτιολογήσετε τη χρήση της :
 «Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του προβλήματος έξω και πέρα από τις δύο αυτές παραμέτρους μας οδηγεί σε λαθεμένη ερμηνεία».                   ( μονάδες 11)
Β) 3. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις:
πρόοδο,  διευρύνεται, έλλειψη, παθητικοποίηση. (μονάδες 12)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου