Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΜΜΕ: Ο ρόλος του σχολείου - Απαντήσεις κριτηρίου αξιολόγησης


1. Ο συντάκτης του άρθρου προτείνει τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης που υπαγορεύεται από την τεχνολογική πρόοδο. Θεωρεί ότι η υπερπληθώρα πληροφοριών που προσλαμβάνουν οι μαθητές δημιουργεί την ανάγκη συστηματοποίησης και οργάνωσής τους. Η διδασκαλία, λοιπόν, αλλάζοντας προσανατολισμό θα πρέπει να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τους μαθητές αντί να μεταδίδει στείρα γνώση. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι το σχολείο πρέπει να καταπολεμήσει τον «εικονικό αναλφαβητισμό» μυώντας τους μαθητές στην ανάλυση και ερμηνεία των πληροφοριών που παίρνουν από τα ΜΜΕ. Έτσι μόνο, καταλήγει, θα διασφαλιστεί η σωστή χρήση της τεχνολογίας.

2. μορφώνουν: μεταδίδουν γνώση, μόρφωση
    διαμορφώνουν: απόψεις, αντιλήψεις, νοοτροπία, ιδεολογία, πρότυπα… την
             κοινή γνώμη
    παραμορφώνουν: διαμορφώνουν μια αναληθή εικόνα, παραποιούν τα
       γεγονότα, αλλοιώνουν την πραγματικότητα, παραπληροφορούν

3. Να «βγει εκτός των τειχών»: μεταφορική χρήση
                =  να  βγει  από την απομόνωση, να ανοιχτεί     
    στην κοινωνία και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

4. Τίτλος:
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση την εποχή της τεχνολογίας
            Τηλεοπτική παιδεία: Τα ΜΜΕ υπαγορεύουν αλλαγές στη σύγχρονη
                      εκπαίδευση

5. συνώνυμα
έλλειψη: απουσία, ανεπάρκεια
κατάλληλος: πρόσφορος, χρήσιμος, ταιριαστός
            συνεισφορά: προσφορά, συμβολή
            εξοπλίζει: εφοδιάζει, προμηθεύει
            καταργώ :ακυρώνω, παύω, αναιρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου