Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Τεχνολογία και κοινωνία: Απαντήσεις κριτηρίου
Διάγραμμα του κειμένου « Τεχνολογία και κοινωνία. Οι επιπτώσεις μιας επανάστασης
Παράγραφοι
Μέρη του κειμένου
Σημειώσεις
Α
Πρόλογος
Ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία (η προσφορά της τεχνολογίας στην πολιτιστική εξέλιξη)

Β

Κυρίως Θέμα
Θέση _

Η εσφαλμένη χρήση της τεχνολογίας έχει σοβαρές συνέπειες
Γ


Δ


ΕΣτ
1η ενότητα:  Συνέπειες

προβληματισμός για τις συνέπειες του διαδικτύου στην κοινωνία:

α) αδυναμία ελέγχου από τους χρήστες του επικίνδυνου περιεχομένου του

β) εκμετάλλευση πληροφοριών για τις συνήθειες των χρηστών χωρίς την έγκρισή τους _ χειραγώγηση πολιτών

τίμημα της ευημερίας _ απώλεια ελευθερίας

Ζ

2η ενότητα:  Λύσεις
παιδεία / κατάλληλη αγωγή από την παιδική ηλικία +  ευαισθητοποίηση πολιτών
Η
Επίλογος= εκτίμηση συγγραφέα
Η πολιτική ωριμότητα προϋπόθεση για τη θετική αξιοποίηση της τεχνολογίαςΠερίληψη κειμένου « Τεχνολογία και κοινωνία. Οι επιπτώσεις μιας επανάστασης

Ο συγγραφέας του δοκιμίου διερευνά τις κοινωνικές συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται στην εποχή μας. Προλογικά αποτιμά τη συμβολή της τεχνολογίας στην πολιτιστική εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια επισημαίνει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αδυναμία των χρηστών να ελέγξουν το επικίνδυνο συχνά περιεχόμενό του, καθώς και στη δυνατότητα χειραγώγησής τους μέσα από τον έλεγχο των συνηθειών τους και διαπιστώνει ότι το τίμημα της ευημερίας είναι η απώλεια της ελευθερίας μας. Ακολούθως προτείνει την κατάλληλη αγωγή από την παιδική ηλικία και τη χρήση της τεχνολογίας με υπευθυνότητα ως μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Κλείνοντας εκτιμά ότι η θετική αξιοποίηση του διαδικτύου εξαρτάται από την πολιτική ωριμότητα της κοινωνίας μας.
(117 λέξεις)

εστιάζοντας = επικεντρώνοντας
συμβολή = προσφορά
επιπτώσεις = αποτελέσματα, συνέπειες
παραβλέπεται = παραμελείται,  παραγκωνίζεται, παραμερίζεται
            αμφισβητούμενη = αμφίβολη, διαφιλονικούμενη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου