Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Θεματικός κύκλος: Τεχνολογία -διαδίκτυο - Κριτήριο αξιολόγησης


Κείμενο
Η εφεύρεση κάθε νέας μεθόδου επικοινωνίας έχει συνεισφέρει σε έναν προβληματισμό που αναπτύσσεται εδώ και αιώνες σχετικά με το πώς η τεχνολογία επηρεάζει την κοινότητα. Οι απαισιόδοξοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι νέοι τρόποι επικοινωνίας μπορούν να αποδυναμώσουν τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι, κάνοντάς τους να απομακρυνθούν από ένα ολόκληρο φάσμα προσωπικών αλληλεπιδράσεων με τους άλλους που, σε παλιότερες εποχές, ήταν ένα αναγκαίο και φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μας. Οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες απλώς αυξάνουν, επεκτείνουν και συμπληρώνουν τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι άνθρωποι.
Στην περίπτωση του Διαδικτύου, συγκεκριμένα, οι υπέρμαχοί του έχουν υποστηρίξει ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο δεν περιορίζονται από τη γεωγραφία και, ενδεχομένως, από ορισμένους δυσάρεστους παράγοντες σχετιζόμενους με την ντροπαλότητα ή τις διακρίσεις. Επιπλέον, έχουν τονίσει το όφελος που προέρχεται από το είδος των ανώνυμων αλληλεπιδράσεων ευρείας κλίμακας, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούν στον πραγματικό κόσμο. Αντί να έχουμε προσωπικούς δεσμούς με μικρό αριθμό ανθρώπων, έχουμε πιο χαλαρούς δεσμούς με εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους. (…)
Όλη αυτή η συνδεσιμότητα μπορεί να ακούγεται ως κάτι καλό, αλλά έχει και ένα τίμημα. Αν είμαστε συνδεδεμένοι, σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε περισσότερους ανθρώπους, αλλά σημαίνει επίσης ότι πολλοί  άνθρωποι μπορούν να μας βρουν. Και δεν είναι όλοι αυτοί καλοπροαίρετοι, ούτε όλες οι συνδέσεις καλές. (…)
Δυστυχώς, εκείνοι που είναι πιο ευάλωτοι στη σκοτεινή πλευρά των κοινωνικών δικτύων είναι οι νέοι, και το Διαδίκτυο αποτελεί το νέο σημείο συνάντησης των εφήβων. Οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις προσφέρουν πολύτιμη κοινωνική υποστήριξη σε απομονωμένους εφήβους, αλλά μπορούν να καθιερώσουν και να νομιμοποιήσουν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η ανορεξία, ο βανδαλισμός και η αυτοκτονία. Πλέον, όταν είσαι συνδεδεμένος, για οποιαδήποτε παράξενη ή αρνητική σκέψη ή παρόρμηση, υπάρχει η στιγμιαία αντίδραση, ανατροφοδότηση και ενίσχυση, η οποία ενδεχομένως δε θα είχε εκδηλωθεί στις προηγούμενες γενιές, που δε διέθεταν τέτοιες τεχνολογίες άμεσης επικοινωνίας. Βεβαίως, οι έφηβοι πάντα επηρέαζαν ο ένας τον άλλον, αλλά στο παρελθόν συνήθως χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για αυτού του είδους την ενίσχυση. Σήμερα, αρκεί το πάτημα ενός πλήκτρου.
(Nicholas A. Christakis, και James H. Fowler, Συνδεδεμένοι, Εκδ. Κάτοπτρο, 2010)


 Παρατηρήσεις
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε. (100 -120  λέξεις)
(μονάδες 25)
Β1. "τέτοιου είδους τεχνολογίες απλώς αυξάνουνεπεκτείνουν και συμπληρώνουν τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι άνθρωποι": Να αναπτύξετε την άποψη αυτή σε μια παράγραφο 80 -100 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. Να βρείτε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου (Η εφεύρεση κάθε νέας μεθόδου …με τους οποίους συνδέονται οι άνθρωποι) και να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξής της.   
                                                   (μονάδες 6+4 = 10)
Β3. Να γράψετε
α. μια αντώνυμη λέξη για την καθεμιά από τις παρακάτω:
αποδυναμώσουν, αυξάνουνκαλοπροαίρετοι, χαλαρούς , επεκτείνουν
β. μια συνώνυμη για καθεμιά από τις παρακάτω:
συνεισφέρει, αναπτύσσονται, ευάλωτοι, υποστήριξη, εκδηλωθεί.
(μονάδες 10)
Β4. «οι νέοι τρόποι επικοινωνίας μπορούν να αποδυναμώσουν τους παραδοσιακούς » : να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητική –παθητική) και να μετατραπεί στην αντίθετή της.                                                                                                  (μονάδες 5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου