Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία: Απαντήσεις κριτηρίου


Περίληψη
Α. Κύρια σημεία: 
Νοηματικό κέντρο:  αίτια υποβάθμισης της ποιότητας της ψυχαγωγίας
·       Συνάρτηση με εργασία και ελεύθερο χρόνο
·       (1ο αίτιο): Αλλοτρίωση εργασίας – στέρηση χαράς – στέρηση διάθεσης
·       (2ο αίτιο): Παρατεταμένη εργασία -  έλλειψη ελεύθερου χρόνου
·       (3ο αίτιο): Πιεστικές συνθήκες αστικής ζωής (κοινωνικές – περιβαλλοντικές)
·       Συμπέρασμα: οι παραπάνω παράγοντες υπεύθυνοι για την επιλογή παθητικών μορφών ψυχαγωγίας, όπως η τηλεόραση.
·       Όμως:  καθοριστικός στις επιλογές του ανθρώπου και ο ρόλος της παιδείας.

Β. Ενδεικτική περίληψη
Ο δοκιμιογράφος αναφέρεται στα αίτια της υποβαθμισμένης ποιότητας της ψυχαγωγίας του σύγχρονου ανθρώπου.  Εξετάζει το θέμα αυτό σε συνάρτηση με την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Θεωρεί ότι η αλλοτρίωση της εργασίας λόγω της μηχανοποίησής της έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση της διάθεσης για ψυχαγωγία. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω του παρατεταμένου χρόνου που διατίθεται στην εργασία, καθώς και οι ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Ο συγγραφέας λοιπόν συμπεραίνει ότι οι παράγοντες αυτοί ευθύνονται για την  επιλογή παθητικών μορφών ψυχαγωγίας, όπως η τηλεοπτική.  Κλείνοντας ωστόσο επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.  (103)

1 σχόλιο: